• previous arrowprevious arrow
  next arrownext arrow
  Autor:    Andrej Vojtko
  Miesto:
      Trenčín, Slovensko
  Rok:
      2020

  Cieľom projektu je regenerácia bluefieldu rieky Váh v meste Trenčín. Návrh sa zameriava na problematiku nevyužitého potenciálu nábrežia Váhu a celkového prepojenia vzťahu mesto – rieka. Návrh podporuje myšlienku „Trenčín – mesto Váhu“ . Cieľom bolo zatraktívnenie nábrežia rieky Váh a tým prilákať aktívny mestský život, využiť potenciál územia ako významného prírodného prvku, a zároveň podporiť biologickú diverzitu.

  Hlavná myšlienka návrhu je revitalizácia nábrežia rieky Váh v meste Trenčín. Územie je v súčastnosti nevyužívané a verejnosti ťažko prístupné, bez akejkoľvek hodnotnej funkcie. Napriek tomu, že rieka Váh tvorí akokeby srdce Trenčína a preteká jeho centrom, je jeho „začlenenie“ do mesta minimálne.

  Myšlienka návrhu sa preto zaoberá aj hlbším prepojením mesto- rieka. Túto myšlienku podporuje prinavrátenie vodnej dopravy, spristupnenie vážskej kaskády pre lodnú dopravu a sprístupnenie existujúcich vodných elektrární , ktoré z časti prestali plniť svoju funkciu, verejnosti a to tým, že ich pôvodné funkcie sa obnovia alebo budú funkčne obmenené

  Riešené územie tvoria v súčastnosti „hluché miesta“ so stopami z industriálnej doby. Územie je znehodnotené absenciou akejkoľvej aktivity a jeho súčastný stav neponúka žiadne plnohodnotné funkčné využitie. Revitalizácia práve tohto územia je vhodným spôsobom ako prepojiť aktívny mestský život s potenciálne bohatým prírodným prostredím so silným vodným prvkom – urbánna akupunktúra územia.
  Slider
 • previous arrowprevious arrow
  next arrownext arrow
  Autor:    Andrej Vojtko
  Miesto:
      Saint-Denis, Francúzsko
  Rok:
      2020

  Hlavná myšlienka novej budovy pre školu, škôlku a voľnočasových priestorov pochádza zo zachovanie jestvujúcich továrenských skladov, ktoré patria k jedným z historických pamiatok bývalej výrobnej továrne. Skladové priestory poskytujú dispozičnú variabilitu, preto nová funkcia priestoru mohla byť skoro bez hraničná. Napriek dispozičnej variabilite, sme sa rozhodli stavbu viac otvoriť okoliu a preto sme prišli s myšlienkou odstránenia štítových stien čo ponúklo priečnu otvorenosť nového objektu. Vedeli sme, že v našom návrhu chceme ponechať aj keď len náznakovo vyznieť historický objekt bývalých skladov a preto sme sa snažili novú formu návrhu formovať, tak aby nedominovala historickému náznaku, no taktiež aby nepôsobila veľmi členito a nečitateľne.

  Koncepčne sme pristupovali veľmi minimalisticky. Z pôvodnej historickej pamiatky sa stane hlavná nosná časť konceptu objektu, na ktorej bude stáť nová čistá forma návrhu, ktorá využíva pílovosť skladových striech čím sa snaží odkázať na poctu histórie, fabriky, ktorá poskytovala prácu a živobytie ľudom tohto mesta a nová forma vytvára podstavu pre nový život mesta, ktorý ma ukazovať ľuďom nový cieľ bývania v budúcnosti v zelených miest a opodstatnenie symbiózy prírody a budov.
  Slider
 • previous arrowprevious arrow
  next arrownext arrow
  Autor:    Andrej Vojtko
  Miesto:
      Saint-Denis, Francúzsko
  Rok:
      2019

  Náš návrh sa zaoberá riešením zadanie súťaže Multi Comfort Student Contest 2020, ktorej hlavnou myšlienkou je vytvoriť udržateľný vývojový park kombinujúci rezidenčnú a rekreačnú funkciu. Výzvou súťaže je konverzia postindustriálnej zóny Coignet Enterprise v Saint-Denis na zelené bývanie, edukačnú a rekreačnú oblasť s rešpektom na historické dedičstvo a moderné potreby vyvíjajúceho sa okolia.

  Cieľom nášho návrhu je vytvoriť spojenie a prepojiť 6 nábreží nachádzajúcich sa v západnej okrajovej časti Saint-Denis. Riešený priestor je osobitý svojím charakterom a potenciálom, ktorý sme sa rozhodli vyzdvihnúť a sprístupniť pre chodcov. Jednotlivé nábrežia sa nachádzajú v pešej dostupnosti, ktorá v súčasnom riešení nie je efektívna a nevyužíva možnosti daného územia.

  Nábrežia sme prepojili tak, aby sme zefektívnili dostupnosť, vzťahy a poskytli zaujímavé rozšírenie o polyfunkciu, ktorá by vytvorila atraktívnu formu žitia. Hlavný bod nášho návrhu je tvorený cohousing bývaním, školou, škôlkou a verejným priestranstvom s polyfunkciou. Ideou našej práce bola komunikácia novovytvoreného priestoru s už jestvujúcou výstavbou a infraštruktúrou, nadviazanie na už jestvujúce okolie a jeho funkcie, ich pretvorenie a podpora.
  Slider
 • previous arrowprevious arrow
  next arrownext arrow
  Autor:    Andrej Vojtko
  Miesto:    Bratislava, Slovensko
  Rok:
      2019

  Tvar a koncept priestorového a architektonického riešenia projektu vychádza z analýz prostredia, a preto sme sa počas vytvárania projektu sústredili na funkčnosť a nápaditú jednoduchosť. Pre danú lokalitu sme sa rozhodli vytvoriť objekt, ktorý zapadne do prostredia a bude v rovnováhe s už existujúcou zástavbou.

  Hlavnou ideou nášho návrhu bolo vytvoriť objekt zaujímavý nielen pre mladých ľudí venujúcim sa športu, ale pre každého návštevníka hľadajúceho miesto so širokou ponukou voľnočasových aktivít.
  Slider
 • previous arrowprevious arrow
  next arrownext arrow
  Zadanie investora:    Návrh dispozičného riešenia bytov a interiéru
  Autor projektu bytového domu Jelšové :
      Ing. arch. Róbert Šaradin, Ing. arch. Andrej Bednár
  Slider
 • previous arrowprevious arrow
  next arrownext arrow
  Autor:    Andrej Vojtko
  Miesto:
      Považská Bystrica, Slovensko
  Rok:
      2019

  Spojenie nadčasových riešení s prírodnými materiálmi a otvorenosťou priestorov, to je to, čo vystihuje tento návrh.
  Slider
 • previous arrowprevious arrow
  next arrownext arrow
  Autor:    Andrej Vojtko
  Miesto:
      Považská Bystrica, Slovensko
  Rok:
      2018

  Projekt mal vytvoriť priestor, ktorý by dokázal ukázať človeku tradičné hodnoty varenia s návratom do prírody a svojou variabilitou poskytnúť využitie pre získavanie nových pocitov, zážitkov a priateľstiev.
  Slider
 • previous arrowprevious arrow
  next arrownext arrow
  Autor:    Andrej Vojtko
  Rok:
      2019

  Projekt bol ocenený v medzinárodnej súťaži vyhlásenou firmou Velux s názvom Active House Award – future living.
  Myšlienkou súťaže bolo vytvoriť komfortné a ekologické bývanie v budúcnosti s dôrazom na presvetlenie a zdravé prostredie bývania.
  Slider
 • previous arrowprevious arrow
  next arrownext arrow
  Autor:    Andrej Vojtko
  Miesto:
      Bratislava, Slovensko
  Rok:
      2018

  Koncept nášho interiéru sme odvíjali od povolania investorov.
  Ich práca je zároveň koníčkom, a preto prostredie, v ktorom žijú malo vo veľkej miere odrážať osobnosť obyvateľov bytu.
  Slider
 • previous arrowprevious arrow
  next arrownext arrow
  Autor: Andrej Vojtko,  Kristián Ján Vidiš
  Miesto:
      Záhorská Bystrica, Slovensko
  Rok:
      2018

  Projekt bol ocenený Cenou profesora Emanuela Hrušku za najlepší projekt v oblasti urbanistickej tvorby 2017.
  Slider
 • previous arrowprevious arrow
  next arrownext arrow
  Autor:    Andrej Vojtko, Kristián Ján Vidiš
  Miesto:
      Bratislava, Slovensko
  Rok:
      2017

  Zadanie spočíva vo vytvorení návrhu obnovy domu od architektov Friedricha Weinwurma a Ignáca Vécseia. (1937) Nadstavbu vily navrhol architekt Ľubomír Titl.

  Dnes vo vile došlo k rozdeleniu podlaží na 3 samostatné bytové jednotky. Vila sa rozdelila na troj-generačnú štruktúru. Srdcom domu ostalo druhé (pôvodné) podlažie.
  Slider
 • previous arrowprevious arrow
  next arrownext arrow
  Autor:    Andrej Vojtko
  Miesto:
      Považská Bystrica, Slovensko
  Rok:
      2016

  Projekt letnej kuchyne malo mať za následok vytvorenia priestoru pre rodinné oslavy a trávenie voľného času v záhrade.
  Požiadavky investora boli veľmi otvorené, čo nám umožnilo mať voľnú ruku v návrhu.
  Hlavné dve požiadavky boli integrácia prírody s interiérom a nádych slovenskej téma-tiky.
  Slider
 • previous arrowprevious arrow
  next arrownext arrow
  Autor:    Andrej Vojtko
  Miesto:
      Považská Bystrica, Slovensko
  Rok:
      2017

  Návrh interiéru kaviarne ,,mier“ .

  Projekt, ktorý nemal ľuďom ponúkať len pohostenie ale kultúrne vyžitie.
  Priestor, ktorý vytvára svoj vlastný ekosystém.
  Priestor, ktorý spája interiér s prírodou a poskytuje spoločnosť ľudí.
  Slider
 • previous arrowprevious arrow
  next arrownext arrow
  Slider
 • previous arrowprevious arrow
  next arrownext arrow
  Autor:    Andrej Vojtko
  Miesto:
      Bratislava, Slovensko
  Rok:
      2017

  Objekt je situovaný v starej časti mesta Bratislava. Komplex objektov Hurbanových kasární slúžil dlhé roky do 19. storočia armáde. V súčastnosti však prešiel pod správu umeleckej komunity, a to Slovenského Centra Dizajnu, ktorého záujem je objekt naplno využiť. Či už ako múzeum dizajnu, galériu, umelecké dielne, priestory pre malé firmy...

  Pre pochopenie zadania je potrebné si uvedomiť, aký je životný štýl takejto umeleckej komunity, čím sa líši od klasickej schémy bytového domu a adekvátne na to reagovať vo svojom riešení.
  Slider
 • previous arrowprevious arrow
  next arrownext arrow
  Autor:    Andrej Vojtko
  Miesto:
      Blatné, Slovensko
  Rok:
      2016

  Charakteristika zadania:
  Cieľom zadania bolo navrhnúť objekt a jeho areál, v ktorom si deti, mladí, dospievajúci, ale aj dospelí z obce Blatné budú môcť zašportovať.

  Koncept:
  Celá obec pôsobí veľmi kľudne a malebne. Pozemok je využívaný nie len deťmi základnej školy, ale aj všetkými deťmi obce. Idea návrhu bola, aby stavba zapadla do prostredia a vytvorila svoj svet vo vnútri centra obce, ktorý bude plniť úlohy a predstavy užívateľov. Ďalšou našou myšlienkou bolo nahradiť zastavaný priestor, a preto návrh obsahuje pochôdznú strechu s nízkou zeleňou bez určeného účelu využitia. Sme presvedčený, že zelená strecha si svoju funkčnosť nájde za pomoci návštevníkov.
  Slider
 • previous arrowprevious arrow
  next arrownext arrow
  Autor:    Andrej Vojtko
  Miesto:
      Bratislava, Slovensko
  Rok:
      2016

  Navrhovaný bytový súbor je situovaný v centre obce. V obci prevládajú predovšetkým rodinné domy, čo ovplyvnilo výber typologického druhu bytového domu. Dva samostatne stojace bodové bytové domy. Svojou výškou sa približujú k rodinným domom.

  Koncept:
  Základná idea návrhu vychádza z pomyselných línií, ktoré vytvárajú rodinné domy a ich osadenie na pozemku. Návrh vytvára pomyselný stred týchto línií.
  Slider
 • previous arrowprevious arrow
  next arrownext arrow
  Návrh kúpeľne
  Slider
 • previous arrowprevious arrow
  next arrownext arrow
  Autor:    Andrej Vojtko
  Miesto:
      Bratislava, Slovensko
  Rok:
      2016
  Slider
 • previous arrowprevious arrow
  next arrownext arrow
  Autor:    Andrej Vojtko
  Miesto:
      Považská Bystrica, Slovensko
  Rok:
      2007

  Náš návrh projektu ,,Fitness centrum“ malo spájať fyzické, kultúrne a duševné vyžitie. Priestor, ktorý poskytne wellness služby, čajové-kávové posedenie a v poslednom rade kvalitný fitness program.
  Slider
 • previous arrowprevious arrow
  next arrownext arrow
  Autor:    Andrej Vojtko
  Miesto:
      Považská Bystrica, Slovensko
  Rok:
      2016

  Nadstavba rodinného domu nad garážou malo byť vytvorenie nového súkromného priestoru pre jednu osobu s malou hosťovskou izbou. Vstup do nového podlažia je vytvorený z medzi podesty jestvujúceho schodiska. Priestor obsahuje dennú (obývacia miestnosť, kuchyňa) a nočnú časť (spálňa, hosťovská izba a integrovaná kúpeľňa) .
  Slider